Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2023

Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388,
Teplice
Seznam přijatých dětí od 1.9.2023
Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:


46 Přijímá se od 1.9.2023
47 Přijímá se od 1.9.2023
38 Přijímá se od 1.9.2023
65 Přijímá se od 1.9.2023
58 Přijímá se od 1.9.2023
10 Přijímá se od 1.9.2023
44 Přijímá se od 1.9.2023
3 Přijímá se od 1.9.2023
59 Přijímá se od 1.9.2023
49 Přijímá se od 1.9.2023Vyvěšeno dne: 18.5.2023
Mgr. Martina Janotková
ředitelka škol