Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:


3       Přijímá se od 1.9. 2024

7       Přijímá se od 1.9. 2024

11    Přijímá se od 1.9. 2024

18    Přijímá se od 1.9. 2024

19    Přijímá se od 1.9. 2024

22    Přijímá se od 1.9. 2024

26    Přijímá se od 1.9. 2024

27    Přijímá se od 1.9. 2024

32    Přijímá se od 1.9. 2024

35    Přijímá se od 1.9. 2024

49    Přijímá se od 1.9. 2024

52    Přijímá se od 1.9. 2024

53    Přijímá se od 1.9. 2024

54    Přijímá se od 1.9. 2024

55    Přijímá se od 1.9. 2024

61    Přijímá se od 1.9. 2024

63    Přijímá se od 1.9. 2024

64    Přijímá se od 1.9. 2024

66    Přijímá se od 1.9. 2024

68    Přijímá se od 1.9. 2024

70    Přijímá se od 1.9. 2024

73    Přijímá se od 1.9. 2024

77    Přijímá se od 1.9. 2024

81    Přijímá se od 1.9. 2024

84    Přijímá se od 1.9. 2024

100  Přijímá se od 1.9. 2024

102  Přijímá se od 1.9. 2024