Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

Aktuální pravidla od 1.9.2021

Souhrn aktuálních pravidel pro provoz i MŠ od 1. září 20211. Vstup do budovy mateřské školy je pro všechny cizí účastníky včetně rodičů povolen pouze s rouškou.

2. Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

3. U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako je rýma a kašel, potvrzuje praktický (či odborný) lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění.

4. Rodič neposílá do dítě s příznaky infekčního onemocnění (pokud se dítě už ráno necítí dobře, mělo by zůstat v každém případě doma!!!).

5. V případě podezření na výskyt infekčního onemocnění (nejen covid-19) u dítěte, škola kontaktuje zákonného zástupce. Ten má povinnost si dítě v co nejkratší čase vyzvednout (prosíme rodiče o telefonickou dostupnost sebe, případně jiného rodinného příslušníka).

6. V případě, že si rodiče vyzvedávají děti podle bodu 5, kontaktují dětského lékaře, aby rozhodl o dalším postupu.

7. Děti si po vstupu do školy důkladně umyjí ruce mýdlem, popř. provedou desinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

8. V případě výskytu onemocnění COVID 19, škola informuje rodiče o opatřeních ze strany KHS.

9. Škola není sama povinna KHS kontaktovat.

10. Pokud je z důvodu karantény nebo mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než poloviny dětí třídy, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem (pouze u předškoláků)

11. O způsobu distanční výuky a způsobech jejího hodnocení škola informuje zákonné zástupce.

12Distanční výuka je uzákoněna, tedy je povinná!

13. Škola se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními a nařízením vlády.

14. Veškeré aktuální informace a změny budou zveřejňovány na webu školy. Informace, které nesnesou odkladu, budou zasílány sms.