Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

 

Vážení rodiče,

zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy dne:

 

2.5.2022 v čase 8.30 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.

 

 

Požadované dokumenty zápisu k předškolnímu vzdělávání
 

1. Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání

2.Kritéria (vytisknout a vyplnit 2x)

3.Přidělení registračního čísla (vytisknout a vyplnit 2x)

4.Vyjádření dětského lékaře o očkování (netýká se povinně vzdělavatelných)

Požadované dokumenty jsou ke stažení na www.kastanekteplice.cz – záložka „Zápis 2023/2023

Výše uvedené dokumenty je nutné řádně (čitelně) vyplnit, podepsat a podat dne 2.5.2023.

 

 1. V ředitelně mateřská školy Kaštánek (osobně)

 2. Do datové schránky školy – adresa datové schránky: zjrxgmb.

 3. Poštou (doporučeně) na adresu: Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice, 41501.

 

Zápis probíhá celý den. Na čas přihlášky není brán zřetel. 

 

 

Postup ředitelky školy po obdržení žádosti:

 

 1. Po obdržení požadovaných dokumentů ředitelka školy ověří jejich úplnost.

 2. Ověří trvalý pobyt dítěte ve spolupráci s evidencí obyvatel města Teplic.

 3. Přidělí registrační číslo žádosti.

 4. Dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno správní řízení.

 5. Do 30 dnů vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.

 6. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen ve čtvrtek 18.5.2023 v 8.00 hodin na informační tabuli mateřské školy a na webu www.kastanekteplice.cz.

 7. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno na uvedenou adresu nebo bude možno si jej osobně vyzvednout dne 18.5.2023 v době od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři ředitelky školy.

 8. Zákonný zástupce má možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí dne 17.5. 2023 v době od 8:00 do 12.00 hodin.

 

Informace vydala dne 1.3. 2023 Mgr. Martina Janotková, ředitelka školy