Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 Prvním krokem k zapsání Vašeho dítěte do naší mateřské školky je přihlásit se k "Elektronickému předzápisu" 

Elektronický předzápis bude spuštěn 2.5.2024 a ukončen 14.5.2024. Na horní liště záložka "Elektronický předzápis"


Datum fyzického zápisu: 15.5.2024 v čase 8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin.KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KAŠTÁNEK


Školní rok 2024/2025


Ředitelka Mateřské školy Kaštánek, Na Stínadlech 2388 v Teplicích Mgr. Martina Janotková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Zákona 258/2000Sb.,

  1. Děti narozené do 31.8.2022, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)

  1. Děti narozené do 31.8.2022, které nemají trvalé pobyt v příslušné školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)


O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí. Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2024/2025 je 28.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.